Roedelopvang

Een hond die verblijft in de dagopvang of het hondenhotel van Hond Centraal, wordt opgenomen in onze sociale roedel. In de roedel verblijven allerlei verschillende honden, van verschillende leeftijden en rassen, samen in het pension of op de buitenterreinen onder toezicht van de verzorgers. Ze hebben veel vrijheid en kunnen zich altijd zelfstandig van binnen naar buiten verplaatsen om lekker te spelen of zich terugtrekken in één van de slaapkamers als ze even willen rusten.

Alvorens u overweegt om de hond in een roedelopvang te plaatsen is het wel belangrijk om te bepalen of het de meest geschikte opvang is voor uw hond. Maar hoe kun je dat nou precies bepalen? We zitten een aantal voorwaarden op een rijtje.

Leeftijd
Een hond is meestal welkom vanaf de leeftijd van 15 weken (afhankelijk van het ras en de grootte). Een pup is dan voldoende beschermd en weerbaar genoeg om tijd door te brengen in de roedel mits hij of zij qua grootte ook weerbaar genoeg is. Globaal houden we aan dat een pup minimaal een gewicht van 6,5 a 7 kilo moet hebben om in de roedel te kunnen verblijven. Deze voorwaarde stellen we omdat de bedoeling van een sociale roedel vanzelfsprekend is dat er fysiek contact is tussen de honden onderling, bijvoorbeeld door het spelen. Een te kleine hond vinden we dan te kwetsbaar.

Een andere belangrijke vereiste is dat de hond alle benodigde en verplichte vaccinaties heeft gehad en dat deze vaccinaties (de jaarlijks te herhalen cocktail- en kennelhoestvaccinaties zijn verplicht) op de juiste manier in het paspoortje vermeld staan. Ook senioren zijn van harte welkom, mits de gezondheid en conditie het natuurlijk toelaat. We zullen dit samen met u moeten bepalen.

Grootte
Gedurende de dag zijn de honden samen in een grote roedel, klein en groot worden voor de nachten opgedeeld in kleine slaaproedeltjes. Vanwege de manier waarop wij werken nemen we niet de allerkleinste rassen aan (1-6 kilo).

Sociaal gedrag
Vanzelfsprekend is het belangrijk dat de hond sociaal is richting soortgenoten en mensen en gewend is om met andere honden om te gaan. Dit is erg belangrijk aangezien de hond hier de tijd doorbrengt tussen een groot aantal soortgenootjes en de verzorgers. Zo zal een erfhond die solitair een terrein bewaakt waarschijnlijk niet geschikt zijn voor een roedelopvang.

Bepaalde rassen zijn minder geschikt
Een aantal hondenrassen zijn minder geschikt voor een roedelopvang als het onze. In tegenstelling tot wat veel mensen denken heeft dit niet direct iets te maken met het feit dat deze honden krachtig zijn of agressief. Het heeft alles te maken met de manier waarop deze rassen omgaan met prikkels; het is kortgezegd bij de honden lastig om “de uitknop” te vinden. Zo lang ze prikkels krijgen, blijven ze doorgaan. Daarnaast zijn er ook rassen die van oudsher gefokt zijn als waak- of erfhond en daardoor minder geschikt zijn voor opvang in roedels. De volgende rassen nemen we om eerdergenoemde redenen niet aan:
Pitbull Terriër, Staffords, Mastino, Cane corso, Tosa inu, Argentijnse dog, Bordeauxdog, Amerikaanse Bulldog, Dogo (Presa) Canario, Boerboel, Bullmastiff, Bull Terriër, (Pocket) Bully’s, Old English bulldog, Amerikaanse Akita.

Gecastreerd en loopsheid
Een volwassen reutje moet gecastreerd zijn (chemisch is ook mogelijk) omdat de hormonen gegarandeerd gaan opspelen bij een niet-gecastreerd mannetje. Dit zorgt voor gedrag dat u wellicht als baasje in het dagelijkse leven niet direct zult zien van de hond, maar wat zich in een roedel altijd manifesteert. Een roedel bestaat voor een niet-gecastreerd reutje uit talloze heerlijke, interessante en onweerstaanbare geurtjes waardoor de hormonen zijn werk gaan doen. Dit is op zich natuurlijk gedrag maar zorgt voor veel onrust in een groep honden, hormonen zijn immers niet te sturen of te corrigeren. Een niet-gecastreerd reutje zal bijvoorbeeld andere honden willen berijden, vertoond vaak claimgedrag ten opzichte van andere honden en zal veel markeren om zijn eigen geur te verspreiden. Aangezien er in onze roedel vaak 30 a 40 honden verblijven is dat absoluut ongewenst gedrag en niet te handhaven.

Het is tegenwoordig ook mogelijk om de hond chemisch te laten castreren, dit is een tijdelijke castratie. Door middel van het inbrengen van een chip onder de huid van de hond wordt de hormoonhuishouding gereguleerd. Let op: het duurt na het inbrengen van de chip 6 weken voordat de chemische castratie effect heeft. Na 9-12 maanden is het effect van de chemische castratie uitgewerkt. Loopse teefjes kunnen niet worden geplaatst omdat loopsheid zorgt voor veel onrust. Daarnaast is het natuurlijk niet de bedoeling dat er paringen plaats vinden.

Voordat uw hond in de roedel van Hond Centraal geplaatst wordt, zullen we tijdens een intake-gesprek meer informatie vergaren over de behoefte en het karakter van de hond. Zo kunnen we ook samen met u bepalen of een roedelopvang de juiste keuze is. Daarna plannen we een proefdag, een dag in onze dagopvang, om de hond te laten wennen. Het geeft ons de mogelijkheid om te beoordelen of de hond geschikt is voor onze manier van opvang én, even zo belangrijk, of de hond het ook leuk vindt. Het welzijn van de hond staat immers altijd op de eerste plek.